Faksimile

Text

ihr Sohn
und
box 4/5
28. Frau Beat
Cititi
„ADEVEROL LITCRAR
e contrazis de micile imprejuräri
ale vietli. Al trupului si al sufletu¬
lui, delaolaltä puternic si organic,
amorul in Schnitzler are ceva din
tragedia anticä, din fatalitatea lui
Oedip, din simbolul acestei fatali¬
täti.
CINEMA A. R. P. A. (Sala Franklin).
M
Cu aceastä conceptie de vlatà si
Acel care primeste palmele cu Lon
de Valéry Larbaud
Chaney, Iohn Gilbert si Norma Schea
de artä, nuvelele lui Schnitzler au
si o pronuntatä facturä dramaticä.
In orasul Lens,
NEMA A. R. P. A. Sala Episcopfel. —
Prezul 15.— Lei
intrunire social-
Ele fac impresia unor piese de tea¬
Bätälia Titanilor reconstituire formi¬
dus grave cioc
dabilä a luptelor navale dela Coronek
tru comprimate si reduse la simplä
1
si insulele Falkland.
Intrunirea, la
prozä. E par’cä operatia inversä a
pantül
romanelor din care se fac piese de
8c0
Aprilie
teatru in totul lipsite de dramatism
si teatral.
Datina päcälelilor de 1 Aprilie, este
Farmacile de servich
Acest procedeu intäreste impre¬
G
veche si se obicnuieste mai la toate
sia realitätii si cu toatä tonalita¬
popoarele.
Pentru executarea retetelor medi¬
tea zufleteaseä ridicatä, nimic nu ne
Nestatornicia vremil, a fäcut ca sä
cale numal in cazuri urgente r
ze spunä de luna Aprilie, cäe foarte
Ccntrariazä.
7
capriciossä.
Damenli acela au ceva anormal
IN NOAPTEA DE 1 APRILIE 1930
91
Intocmai cum natura amägeste oa¬
in intensitatea sentimentelor iar
an
menii, tot astfel si ei cautä sä se
Al. Albini, calea Victoriei (Piata
nicidecum in natura lor.
päcäleascà, bätändu-si joc unli de
Palatului Regal) 86, telefon 382/62;
Cusursul artei lui Schnitzler stä
alttl.
Dr. A. Voitinovici, calea Victoriei
numai in evidentiarea unei teme, a
Toate obiceiurile de 1 Aprilie, sunt
206, telefon 207/76; Gh. Dan, cales
unei probleme psihice sau sociale.
Un
trecute in revistä, inir’un delicios
Grivitéi 183; N. Wasserman, calea
Analiza porneste aproape tot-articol din „Realitatea Ilustratä“ No.
Mosilor 249, telefon 202/74; Elvira
165, recent apärutä.
Straja (Farmacia Rahova), calea Ra¬
deauna dela un puncte merge si is¬
hovei 120; Aristita Bejan, Parcul Ra¬
präveste tocmai la ceiace era de
dorin (calea Dudesti) 133, telefon
demonstrat.
348/63; C. Hertzenberg, cales Väcä¬
Aceastä impresie distruge o ilu¬
Docx SCRoRl CELLDRE
resti 25; Sebastian Nitescu, Prelun-(leo
zie a vietii, si prin aceasta scade
girea bulevardul Ferdinand 8“ Dr.sch
Surorile siameze Mary si Marga¬
n
valoarea creatiunei, care seamänd
Einhorn (Rissdörfer), strada Carol
rette Gibbs, plätiau pänä acum un
a operä de laborator, iar perso¬
19, telefon 320/88; Sterie Papinian.
singur bilet pe trenurile americane.
strada Cuza Vodà 63; Al. Munteann
naiele cu „homunculus“ din Faust,
Recent, au trebuit totus sä achite
streda Mihai Vodä (colt Isvor) 8, te¬
susceptibil de evaporare.
douá locuri, pe un transatlantic, ca¬
F
re le-a adus in Europa.
Dar n’am vorbit nimic despre
Fotografia acestor douá surori, cu
jan
„Madame Béate et son fils“. Atunci
fn singur trup, este publicatä in
supf
säptämäna viitoare.
„Realitatea IIustratä“ No. 165, apä-TCItIKI „LEUTCKA
sli, Ghe
Demostene Botez, grutä eri.
Inu Stefan.
83400
Con