Faksimile

Text

Frau Beate und ihr Sohn
28. Areu iea.. 1 —„n box 4/5

U
(Opmtaden,
Nye Bager.
Arthur Schnitzler: Fru Beate og hende:
Sen. Oversata# Otto Rung. 152 S. Ers
lev og Hasselbalch.
Den smukke Fru Beate er Enke
efter den beremte Skuespiller Ferdi¬
nand Heinold og har i de fem Aar,
der er forlebne siden Mandens Ded,
skent meget ombejlet, levet udeluk¬“
kende i Minderne om ham og i Kar¬
ligheden til sin eneste Sen. Men en
skenne Sommerdag ude paa Landet
gaar det op for hende, at hun efter
haanden har mistet den nu sytten¬
#arige Hugos Fortrolighed, og at den
Hemmelighed, han seger at bevare for
lende, er en lidenskabelig Forelskelse
den yderst letlevende Fortuna, en
orhenvarende Skuespillerinde, der
lar taget Sommerophold paa den
lamme Egn. Med moderlig Heroisme
opssger hun Damen og aftvinger hen¬
je et Lofte om ikke at legge an paa
hendes Sen, og da denne efterhaan¬
den synes udelukkende optaget af det
muntre Samver med en lidt aldre
Studiekamerat, Fritz Weber, som
kommer paa Beseg hos ham i Ferien,
anser hun Krisen for overstanet-Men
I. Virkeligheden ferberedes en enznn.
farligere. Sennens Ven forelsker sig
1 den skonne Fruc og tranger sig ind
paa hende med en ungdommelig Vold¬
somhed, som hun ikke magter at mod¬
staa. Og hun felger sit Legemes
Langsel end mere uforbeholdent, da
hun erfarer, at hun selv er den ene¬
ste, der har vieret uvidende om, at
hendes tilbedte Mand bedrog hende
med utallige Kvinder. Men en Dag
kommer hun til uset at here Fritz 1
en Samtale med en Javnaldrende ud¬
male sit Forhold til hende uden den
mindste Fortielse og i de plumpeste
Vendinger, og hun ser da ingen anden
Udvej fra sin Skam end at sege Dg.
den. Og da Hugo, der til Trods for
Moderens Indgreb har viret Fortu¬
nas Elsker lige saa lange, som Fritz
har veret hendes, kommer hiem fra
Skuespillerinden efter en Nat, hvis
Skandsel har kneekket ham for be¬
standig, roer Moder og Sen ud og.