Faksimile

Text

an das Schicksal
box 7/4
Die Fra
4. 1. „ 4 e etetere te eereerarer Aretere te ertsen e e ee
n
□ 5